De Digitale Numenthaler

Wat is nou eigenlijk een Numenthaler. De term 'Numenthaler', of eigenlijk de 'Numendaler' is ooit in het eerste Kettingblad van 1990 (7e jaargang) geïntroduceerd door een WVH-lid met het pseudoniem 'Jean Marie Stampers'. Hier volgt zijn beschrijving van de Numenthaler:

De Numenthaler is een mensenras dat rechtstreeks afstam van de in het Paleolithicum levende mensensoort de Neanderthaler. De Numenthalers waren enkele decennia terug bijna uitgeroeid. Echter, door het ingrijpen van de actiegroep 'Numenthalers Redden Tegen Uitsterven', begint hun populatie zich weer uit te breiden. De grootste kans dat men een Numenthaler in de vrije natuur tegenkomt, is in de wintermaanden. Zij komen met name voor in het stukje Holterberg dat ingesloten wordt door de Helhuizerweg, de Motieweg en de Heksenweg. De Numenthalers zijn te herkennen aan hun blauw-geel-witte thermodynamische vacht.

Het is natuurlijk duidelijk dat het hier niet over een bestaande mensensoort gaat. De belangrijkste aanwijzing naar wat de schrijver bedoeld, staat in de laatste zin van de omschrijving: de blauw-geel-witte vacht. Dit zijn de clubkleuren van de WV. Holten. De term 'Numenthalers' slaat dan ook op leden van de vereniging. Het feit dat ze hoofdzakelijk in de winterperiode in de vrije natuur worden aangetroffen duidt er op, dat de schrijver specifiek doelt op die leden van de vereniging die in de winter aan veldtoerfietsen doen.
De Numenthaler op de Col de Croix de Fer

Met ingang van het eerste Kettingblad van 1996 ben ik stukjes afkomstig van Internet gaan verzamelen voor publicatie in het clubblad. Hiervoor zocht ik een geschikt pseudoniem. Hiervoor heb ik de eerste keer de 'Digitale Fietser' geïntroduceerd. Deze term beviel mij niet zodat ik iets anders heb gezocht.

Aangezien ik, behalve een fanatieke toerfietser, ook een fervent veldtoerfietser ben, vond ik de term 'Numenthaler' een aardig pseudoniem om te gaan gebruiken. Deze naam is in die tijd regelmatig in het clubblad verschenen. Bovendien is de naam gebruikt om de eerste versie van de homepage van de WV. Holten te signeren.

Op de foto: de Digitale Numenthaler tijdens de beklimming van de Col de Croix de Fer in de Franse Alpen.

Laatste wijziging: 3 januari 1997, de Digitale Numenthaler