Holterberg Classic 2001
Een verslag van een 'klassieker' op de Holterberg

Op zondag 9 december j.l. werd door de Rotary Hellendoorn-Nijverdal e.o. op de Holterberg de eerste Holterberg Classic georganiseerd. De opbrengsten van het evenement kwamen ten bate van het goede doel, n.l. de Rotary Doctor Bank, een organisatie die medische hulp in ontwikkelingslanden ondersteunt/verzorgt.

De Rotary is al meer dan een jaar bezig geweest met de voorbereidingen van het evenement. Ze hebben hiervoor ervaring opgedaan bij de WVH, door te helpen bij de organisatie van onze tochten. Om niet te concurreren met de wielerverenigingen in de omgeving hebben ze zich gericht op een heel andere doelgroep, nl groepen van bedrijven. Het inschrijfgeld was er dan ook naar, volgens mij 1250,- of 2500,- per ploeg. De route was geschikt voor onervaren ATB'ers.

Op zaterdag 8 december moest de tocht uitgezet worden. De Rotary had om een deskundige van de WVH gevraagd om instructies te geven. Die eer had ik dus. Om 14.00 uur werd verzameld bij Meermanskamp. Genoeg mankracht, maar geen ervaring in het uitzetten van een ATB-tocht. Na de verdeling van de trajecten werd het eerste deel samen uitgezet. Al na 300 m sneuvelde een ketting. De LOH was direct aanwezig, maar ik kon niets anders doen dan de ketting volledig afkeuren. Behalve de gebroken schakel zat er in ieder geval nog een schakel in die al half gebroken was. De ongelukkige mocht zijn taak overdragen aan een ander (had hij even mazzel!). Toen dat achter de rug was ging het gelukkig een stuk beter. Ik had het echter al aardig koud gekregen. Bij Haarle was al een andere ploeg geweest die vanuit Nijverdal opereerde. Het aantal lintjes was echter ver beneden het niveau dat wij als vereniging hanteren, dus ook op dit stuk werden nog extra linten uitgehangen. De 30 km was in ieder geval goed gepijld.

De volgende dag werden de groepen en de individuele rijders ontvangen op het Meermanskamp met koffie en krentenbrood. Er waren zo'n 15 bedrijfsploegen van circa 8 personen en 120 individuele rijders. De bedrijfsploegen zouden begeleid worden door een aantal prominenten (Theo de Rooij, Adri van der Poel, Erwin Doctor) en een aantal WVH'ers. Na het openingswoord door de Rotary waarbij ook een toelichting van het goede doel werd gegeven, werd het woord gegeven aan de burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten (of is het Holten-Rijssen). Hij merkte fijntjes op dat hij bij zijn sollicitatie had verwacht niet op zondag te hoeven werken. Hij was toch blij om bij dit evenement in het sportdorp Holten te zijn. Ook Adri van der Poel gaf nog een praatje waarbij het vooral over zijn (gekregen) materialen ging.

Na deze gesproken woorden moest er gepresteerd worden. Bij de start werden de ploegen op de foto gezet, waarna ze n voor n konden vertrekken. Gezien het feit dat Jan Stam 55 ATB's had uitgeleend, kun je wel nagaan wat voor fietsers ertussen zaten. Met een rustig tempo gingen we de Holterberg op. Het grootste deel van de route ging over gravel en asfaltfietspaden. Het was geen route voor de echte veldrijders. Een aantal begeleiders van de WVH wist hier wel een oplossing op. Zij gingen op de zandweg naast het fietspad rijden. Dat kostte tenminste nog enige inspanning. En van de moeilijkste delen was de afdaling van de Heksenweg en de beklimming van de Panoramaweg. Op de Heksenweg kwam een deelnemer zwaar ten val. Gelukkig zouden die dag niet meer ongelukken gebeuren. Langs de Bergweg Haarle was een controlepost ingericht. De deelnemers werden voorzien van bananen, Marsen en Extran. Zwaar beladen kon men deze 'zware' klim voltooien. De rest van de rit was niet erg zwaar.

Op het Meermanskamp was een stamppotbuffet ingericht. De deelnemers konden zo de verspeelde energie weer aanvullen. De deelnemer die zo erg gevallen was kreeg nog een wielershirt met een handtekening van Adri van der Poel. Bij de evaluatie hadden een aantal begeleiders nog opmerkingen m.b.t. de verdeling van de ploegen. Het was wel erg toevallig dat onze voorzitter de ploeg met de meeste dames had. Hij verklaarde dat hij hier niet warm van was geworden aangezien het tempo zo laag lag. Ik denk dat de organisatie kan terugkijken op een geslaagd evenement waarbij de doelstelling 25.000,- voor het goede doel gehaald is.

Gerrit Luggenhorst