Beemd en Berg veldtoertocht Holten d.d. 3 januari 1999

Voorbereiding:
De voorbereidingen van deze op 3 januari j.l. gehouden veldtoertocht startten in oktober. De route moest diverse wijzigingen ondergaan. Een van de grote landeigenaren op de Holterberg maakte tijdens de vorige versie van deze toertocht dusdanig veel bezwaar, dat er niets anders op zat dan zijn grondgebied dit jaar te mijden. Hierdoor moest er tevens naar een andere locatie voor de controle- c.q. verzorgingspost worden gezocht. De veldrit commissie ging in de maand november enkele keren met de ATB op pad om bovenstaande wijzigingen te realiseren.

Op de talrijke splitsingen en kruispunten werden de kilometers genoteerd en met veel passen en meten kwam er een fraaie route tot stand. De op de kalender vermelde afstanden van 30- en 50 kilometer werden zodoende zeer dicht benaderd. De gastvrije bewoners van een boerderij aan de rand van de Holterberg stelden hun garage beschikbaar t.b.v. de catering.

Organisatie op zaterdag:
Zaterdagmiddag 2 januari waren 25 leden van de Wielervereniging Holten actief met het bewegwijzeren van de fietsroute’s, plaatsen van parkeerborden en fietsenstallingen en het inrichten van de inschrijfruimte in de sporthal.

De weergoden lieten ons behoorlijk in de steek, in de stromende regen werden bovenstaande activiteiten afgerond. De prognoses omtrent het aantal deelnemers werden drastisch naar beneden bijgesteld. Het zag er absoluut niet naar uit dat het deelnemersaantal van 1998 (bijna 1200) dit keer zou worden overtroffen.

 

Organisatie op zondag:
Zondagmorgen om 7.00 uur zijn de eerste hulptroepen reeds weer aanwezig. Het weer is prima: droog, een temperatuur van zo’n 10 graden en soms probeert het zonnetje ook nog tussen de wolken door te priemen. De laatste pijlen worden gezet en 15 personen gaan op pad om te checken of alle lintjes nog hangen. De 10 parkeerwachters krijgen even later handen vol werk bij het toewijzen van parkeerruimte. Het auto-aanbod is dermate groot, dat er in de verre omtrek naar extra parkeerruimte moet worden gezocht. Dit betekent dat er soms een flink eindje naar de start moet worden ............gefietst. Opvallend is dat veel auto’s slechts door 1 poppetje wordt bemand. Er worden nu reeds plannen gemaakt hoe we dit parkeerprobleem in de toekomst aan moeten pakken. Waarschijnlijk is het mogelijk om nog voldoende parkeerruimte dicht bij de startplaats te bemachtigen, echter dan zal het aantal parkeerwachters ook aanzienlijk moeten worden uitgebreid. Haast m.b.t. dit punt is geboden, want tijdens de andere 2 grote toertochten op zaterdag 1 mei en zondag 26 september speelt dezelfde problematiek.

Na de parkeerwachters krijgen de 9 personen die zorg dragen voor de inschrijving even later de handen goed warm. Een record aantal van maar liefst 1627 fietsers passeren de kassa. Een ongekend en onverwacht groot aantal. Vooral tijdens het spitsuur van 8.45 uur tot 9.45 uur is er filevorming voor de inschrijftafels. Dit probleem wordt niet zozeer veroorzaakt doordat er te weinig inschrijvers zijn, maar de krappe ruimte waarin e.e.a. moet geschieden levert een nogal chaotisch beeld op. Om ook hierin verbetering te brengen wordt overwogen om een deel van de sportzaal af te huren.

 

De route
Evenals vorig jaar was het wederom mogelijk om te kiezen tussen een 30 km en 50 km route. Het hoogteprofiel van beide route’s was zichtbaar gemaakt op de controlekaart. Helaas waren er hiervan slechts 1200 gedrukt, hierdoor moesten de laatste ruim 400 deelnemers genoegen nemen met een andere controlekaart. De route wordt aangegeven met goed zichtbare reflecterende oranje linten en pijlen. Enkele gevaarlijke oversteekpunten zijn gemarkeerd met waarschuwingsborden. Ondanks het grote aantal deelnemers kon het parcours de fietsers goed verwerken. Dit wordt mede veroorzaakt doordat beide afstanden meteen worden gesplitst. Op het moment dat de veelal snellere 50 km rijders de 30 kilometer fietsers weer achterop komen, vindt er opnieuw een splitsing plaats. Hierdoor wordt het gehele deelnemersveld flink uit elkaar getrokken. Het water trekt immer snel weg in de zandgrond rond Holten, hierdoor was het ondanks de regen van de voorgaande dag zeker geen modderballet.

Na de eerste splitsing gaat de 50 km richting buurtschap "de Beuseberg". De route voert hier langs en over boerenerven, over een stukje weiland en door een zandafgraving. Veel oneffenheden in het landschap moeten worden overwonnen. Voor de variatie is het motor-crosscircuit dit jaar weer op een andere wijze behangen met lint. Na de Beuseberg wordt via een stukje asfalt de Holterenk bereikt. Deze enk, een buffer tussen de Holterberg en het dorp, toont een prachtig lint van veldrijders.

Na zo’n 11 kilometer, nabij de spoorlijn, komen de 30 kilometer rijders weer op de route. Samen begint men aan de route door de Holterberg. Nabij de Canadese begraafplaats moet er een zandafgraving worden genomen en via diverse kleine klimmetjes wordt de verzorgingspost aan de westzijde van de Holterberg bereikt.

De dames en heren van de catering hebben het gezellig druk. De krentenbollen, warme bouillon en warme citroenthee gaan er goed in. Vanwege de grote deelname moet op een gegeven moment een beroep worden gedaan op de plaatselijke Albert Heijn. Een extra hoeveelheid krentenbollen en gevulde koeken komen nog juist op tijd om ook de laatste 400 deelnemers te trakteren.

Enkele kilometers na de rust wacht er een lange, aan het eind vrij steile klim. De beloning is een schitterend uitzicht over de Holterberg. Meteen hierna volgt er wederom een splitsing en wordt het deelnemersveld weer uit elkaar getrokken. Na zo’n 10 kilometer en een 3-tal lange beklimmingen komt de 50 kilometer route weer samen bij de andere afstand. Hierna volgt er een lange, snelle afdaling. Een van de deelnemers komt hier ten val en moet per ambulance worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Relatief gezien vallen de verwondingen nog mee: een hersenschudding en diverse schaafwonden. Tijdens het bezoek door een commissielid van de Wielervereniging Holten maakt het slachtoffer duidelijk dat hij het volgend jaar zeker terug komt, maar dan wel in het rijke bezit van een helm!!!

Na deze lange afdaling volgen er enkele vlakke kilometers. Met een prachtig uitzicht op de contouren van de Holterberg, kan men hier wat krachten verzamelen voor een slopende finale. Eerst een vrij lange gelijkmatige klim en daarna nog 2 kortere, steile klauterpartijen zorgen ervoor dat menigeen tenslotte stapvoets naar boven moet. Na een snelle afdaling wordt tenslotte de sporthal weer bereikt.

 

Conclusie:

 

Zaterdag 1 mei a.s. wanneer er een toertocht op de weg wordt georganiseerd over 100-, 150- of 200 kilometer zal de eerste test plaatsvinden.

Op zondag 26 september a.s. vindt de volgende veldtoertocht plaats. Om niet telkens dezelfde particuliere landeigenaren te belasten, zal er dan een geheel andere route worden uitgestippeld welke zich vrijwel geheel afspeelt op de Holterberg. Op die dag wordt er tevens een wegrit over 80-, 110- en 150 kilometer georganiseerd.

Gaarne tot ziens op een van deze tochten van de Wielervereniging Holten!!

Het was de bedoeling geweest een aantal foto's van de tocht te plaatsen. Helaas zijn de foto's nog niet klaar. Vandaar maar een aantal foto's gemaakt tijdens de Holterbergherfstveldtocht van zondag 27 september 1998. 

Copyright Jan Scheperman, Holten 1999